Par mums

    Mūsu juridiskais centrs atrodas Liepājā, K.Ukstiņa iela 5A-17N. Darbību esam uzsākuši kopš 2007.gada, sniedzot augstvērtigus juridiskos pakalpojumus. Specializācija dažādās tiesību jomās, praksē gūtās zināšanas un pieredze, nodrošina mūsu klientiem kvalitatīvus un daudzveidīgus juridiskos pakalpojumus. 

        Juridiskā centra sniegtos pakalpojumus Jums nodrošina Nikolajs Borins – speciālists/jurists/ vadītājs un Viktorija Borina – individuāli praktizējoša zvērināta advokāte. Galvenie mūsu pakalpojumi ir nekustamā īpašuma pārvaldīšana/apsaimniekošana, īpašumu tirdzniecība, īpašumu būvdarbu/remontdarbu uzraudzība un vadīšana, īpašuma mantojuma tiesību kārtošana.

        Piedāvajam arī juridiskos pakalpojumus, kuri saistīti ar nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārstāvību tiesā - valsts un pašvaldību instancēs, pirmstiesas parādu piedziņu kā arī citus iespējams Jums saistošus pakalpojumus (fiziskas personas maksātnespēja u.c.). Sniegsim profesionālu konulstāciju, jebkuros ar īpašumiem saistītos jautājumos, juridiskus risinājumus kuri vērsti uz Jūsu mērķu sasniegšanu. Nodrošinām efektīvu un profesionālu individuālu pieeju , iedziļinoties risināmās problēmas būtībā.

Mēs strādajam, lai Jūsu nekustamā īpašuma realizācijas process būtu skaidri saprotams, izdevīgs un patiesi veiksmīgs, garantējot godīgu attieksmi un pieejamību jebkuros apstākļos.  

 

   

 

Viktorija Borina - Individuāli praktizējoša zvērināta advokāte.

Mob. +371 27 527 775.

 

 

      

 

 

 

Nikolajs Borins

 

 

Nikolajs Borins - Profesionāls jurists, nekustamo īpašumu atsavināšanas un kreditēšanas jautājumu speciālists, parādu piedziņas aģents.

Mob. +371 27 527 772.