Būvdarbu/remontdarbu uzraudzība

Būvdarbu/remontdarbu uzraudzība.

      Vēl joprojām daudzi nekustamo īpašumu īpašnieki saskaras ar problēmām, kuras saistītas ar pareizu un legālu būdarbu/remontadru veikšanu. Lai veiktu darbības ar savu īpašumu, nepieciešami projekti, atļaujas, utt. Daudziem īpašniekiem šīs lietas ir svešas, un arī sistēma ir sarežģīta, lai varētu sekmīgi veikt vēlamos darbus. Ņemot vēra to, ka lai veiktu darbības ir vajadzīga sapratne dokumentu, iesniegumu un atļauju kārtošanā. Juridiskais centrs piedāvā uzraudzīt šo procesu, lai viss notiku pareizi, konsultēt, un palīdzet jebkuros ar būvadrbiem/remontdarbiem saistošos jautājumos. Mes Jums varam palīdzēt :

  • sakārtot nepieciešamos dokumentus;

  • sadarboties ar arhitektiem;

  • ieteikt meistarus, kompānijas, speciālistus, remontdarbiniekus nepieciešamajiem darbiem;

  • veikt visas darbības ņemot vēra Būvuzraudzības prasības, lai nerastos problēmas un gala rezultātā soda sankcijas par nepareizi, vai nelegāli veiktiem būvniecību/remondarbiem.

       Gadījumos, ja īpašuma remontarbu kontroli nepieciešams veikt attālināti, jeb īpašnieks pats bieži ir ārvalstīs, un jāuztic visu darbu veikšanu un kontroli kādam citam, tad mēs piedāvājam būvdarbu/remontdarbu pilnu uzraudzību, nokārtojot pilnvaru. Tas nozīmē:

  • pilnībā vadīsim veicamos darbus;

  • kontrolēsim būvdarbu/remontdarbu norisi;

  • piemeklēsim labākos/izdevīgākos speciālistus;

  • kārtosim/iesniegsim vajadzīgo dokumentāciju instancēs;

  • sniegsim atskaiti par padarītajiem un plānotajiem darbiem, izmaksām.

Šajā preču grupā nav nevienas preces.